Loading...
Sauna Sensations...

Het helende effect van sauna

Update coronanieuws 27 maart 2021:

Privé sauna's werden niet genoemd in de te sluiten sectoren, beslissing genomen door het Overlegcomité op 24 maart 2021.

Uiteraard kunnen voorlopig geen massage of schoonheidsbehandelingen meer gegeven worden.

Doe er alles aan, zowel op het werk als privé, om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Zo kunnen we openblijven en kunt u genieten van uw welverdiende rust.

Wij hopen jullie weer snel te mogen begroeten in ons wellness complex, reserveren kan telefonisch op 011/911.411 of via mail
info@sauna-sensations.be

Tot snel

Het Sauna Sensations Team
CORONA- Crisis. Update 3 JUNI 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 3 juni beslist dat de privé-sauna’s niet mogen open gaan.

Ondanks alle pogingen met onze sectorprotocollen die strenger zijn dan een groot deel van alle andere sectoren, heeft het niet mogen baten.

De overheid maakt helaas geen onderscheid tussen privé-sauna’s en publieke sauna’s.

Daar staat tegenover dat we, samen met de publieke sauna’s, eindelijk een datum voor heropening hebben
woensdag 1 juli.
We mogen dan toch NIET naar de privé sauna gaan vanaf 18 mei a.s.

Wij wachten in spanning af wanneer we u weer mogen ontvangen en houden u op de hoogte!

We kunnen de strijd tegen het virus enkel winnen als we ons allemaal aan de richtlijnen houden,

Goed zorg dragen voor elkaar, blijft de volgende weken en maanden enorm belangrijk.

Blijf gezond!
Een consortium van 26 uitbaters van privé-sauna’s heefteen advocaat aangesteld die een ingebrekestelling heeft bezorgd aan de Eerste Minister Sophie Wilmès en Minister Pieter De Crem. Aanleiding is de onbegrijpelijke beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om privé-sauna’s en privé wellnesscentra in het kader van de coronamaatregelen ook na 18 mei gesloten te houden. Die aanhoudende sluiting is onnodig, disproportioneel en schadelijk. Indien voor 1 juni geen gepast antwoord volgt, zullen verdere juridische stappen gezet worden om de sector te beschermen.

Uiteraard onderstreept de sector het belang van het nemen van maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Bij het afkondigen van de eerste coronamaatregelen op 13 maart mochten privé-sauna’s, in tegenstelling tot publieke sauna’s, nog geopend blijven. De reden daartoe is natuurlijk dat privé-sauna’s bezocht worden door de klant enkel vergezeld van zijn of haar vaste partner en/of gezin. Er is nooit contact met andere klanten, zoals zich dat in een publieke sauna wel kan voordoen. Na de verstrenging van de coronamaatregelen op 18 maart moesten ook privésauna’s de deuren sluiten.

De belangen van de privé-sauna’s werden gedurende deze periode opgevolgd door de SVB (Saunavereniging België) en de Belgische Beauty Federatie. Op 4 mei kondigde de SVB op haar website aan dat zij van overheidswege officieel hadden vernomen dat privé-sauna’s terug zouden kunnen openen op 11 mei, net zoals onder andere de zonnebankcentra. Er zou zelfs een behandelprotocol met de bevoegde federale kabinetten onderhandeld zijn. Bij de versoepeling op 11 mei bleek plots dat privé-sauna’s toch nog gesloten moesten blijven. De zonnebankcentra mochten echter wel openen.

“Door deze slechte communicatie tussen de federale crisiscel en de SVB werd onze situatie nog moeilijker”, getuigt een uitbater. “We hadden alle nodige voorbereidingen getroffen om opnieuw op een veilige manier van start te gaan. Het water van de baden werd opnieuw op temperatuur gebracht, het personeel werd terug ingeschakeld na een periode van technische werkloosheid, we maakten kosten voor reclame,… Onze klanten waren enthousiast bij het vooruitzicht om opnieuw langs te komen. En toen moesten we ze allemaal opnieuw afbellen. Dit zorgt niet enkel voor stress en teleurstelling, zowel bij ons, ons personeel als onze klanten, maar brengt ook een enorme reputatieschade met zich mee. Ik weet niet of we door deze periode gaan geraken.”

Na de versoepelingen van 11 mei leken de privé-sauna’s ingedeeld te zijn bij de contactberoepen die pas op 18 mei het werk zouden mogen hervatten. Groot was dan ook de verbazing dat middels het Ministerieel Besluit van 15 mei er nog steeds geen duidelijke toelating gegeven werd aan privésauna’s om te openen op 18 mei. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen publieke sauna’s en privé-sauna’s. Toch werd er, ook al werd expliciet gesteld dat ‘social distancing’ niet gegarandeerd kan worden, toelating gegeven aan de schoonheidsspecialisten om te openen. Dit is onbegrijpelijk voor de sector van de privé-sauna’s.

Het risico in een privé-sauna is nochtans quasi nihil – de chloor is dodelijk voor het virus – en een privé-sauna wordt enkel door de klant en zijn of haar vaste partner en/of gezin gebruikt. Enkel tijdens aankomst en vertrek is er zeer beperkt contact met de uitbaters. Dat kan uiteraard op zeer ruime afstand. Met andere klanten is er nooit contact en uiteraard wordt alles altijd, zoals ook in normale omstandigheden gebeurt, zeer grondig gereinigd en ontsmet.

Ook virologe Leen Delang en dr. Dirk Devroey bevestigden op Radio 1 tijdens het programma ‘Extra Feiten’ dat zij geen problemen zien in het gebruik van privé-sauna’s, in tegenstelling tot publieke sauna’s. Dit werd ook bekrachtigd door Prof. dr. Marc Van Ranst.

Daarom vragen wij met aandrang dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen publieke sauna’s en privé-sauna’s. Bovendien zijn de zonnebankcentra, waar het bezoek zeer gelijkaardig verloopt, al op 11 mei mogen openen.

“Wij juichen het toe dat collega’s uit andere sectoren op een veilige manier kunnen herstarten, maar wij kunnen niet akkoord gaan met deze ongelijke behandeling zonder dat daar een objectieve en gegronde reden voor is. Daarom wordt de Federale overheid in gebreke gesteld en vragen we dit onrecht zo spoedig mogelijk recht te zetten. Indien voor 1 juni geen gepast antwoord volgt, zien wij ons genoodzaakt onze advocaat te instrueren om over te gaan tot dagvaarding”, besluit een uitbater.


De Nationale Veiligheidsraad had op woensdag 18 maart 2020 besloten een lockdown in te voeren voor de meeste bedrijven.

Deze nieuwe maatregelen gingen in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven voorlopig tot 18 mei van kracht, op voorwaarde dat het coronavirus onder controle komt..

Reservaties kunnen online worden gemaakt voor latere data (onder voorbehoud vanaf 18 mei).

Klanten die in deze sluitingsperiode een reservatie hadden staan én reeds betaald hadden krijgen hun volledige bedrag in Waardebon tegoed. Waardebon zal per mail worden verstuurd.
Zorg ondertussen goed voor jezelf en elkaarHoe kunt u besmetting met het Coronavirus voorkomen?


Privé Sauna Corona virus

Negen Coronavirussen

Er zijn wel negen verschillende soorten bekend van het Coronavirus. Zes ervan zijn besmettelijk voor de mens. Menselijke coronavirussen kunnen we opdelen in mild pathogene virussen en sterk pathogene virussen. De milde vormen veroorzaken symptomen zoals een eenvoudige verkoudheid en zijn verder ongevaarlijk. Twee soorten waren tot op heden bekend als sterk pathogeen en dus ook gevaarlijk. Het gaat hierbij om het SARS-coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome) en MERS-coronavirus (Middle East Respiratory Sydrome). Deze coronavirussen veroorzaken ernstige longontstekingen en kunnen dodelijk zijn. Uit ervaring met het SARS- en MERS-Coronavirus kunnen we stellen dat deze virussen een dysfunctionele immuunreactie kunnen uitlokken die buiten proportie is en veel schade aanricht.

Gevolgen sterk pathogene virussen

Ernstige longontstekingen als gevolg van een sterk pathogeen Coronavirus zijn geassocieerd met zeer snelle replicatie van het virus, immense infiltratie van immuuncellen en zeer sterk verhoogde niveaus van pro-inflammatoire cytokines. Deze massieve immuunreactie laat schade na in de longen en kan resulteren in een fatale longontsteking. Een gezond persoon met een normaal functionerend immuunsysteem zou van de milde Coronavirussen geen last mogen hebben. Ouderen mensen en mensen met comorbiditeiten zoals diabetes of hart- en vaatziekten zijn vaak kwetsbaarder omdat ze vatbaarder zijn, ook voor de milde varianten.

Het nieuwe Coronavirus: CoVid19

Het nieuwe Coronavirus is ontstaan op een beestenmarkt in Wuhan. Het is een tot nog toe onbekende variant van het Coronavirus en wordt het CoVid19 virus genoemd. Er zijn momenteel reeds ruim 83.000 (*) mensen besmet en ruim 2800 (*) mensen zijn eraan overleden. Er is nog geen vaccin op de markt. Het nieuwe Coronavirus is in het grootste deel van de gevallen mild. De sterftekans stijgt met de leeftijd en is groter bij onderliggende gezondheidsproblemen. Het is dus erg belangrijk dat ons immuunsysteem dit virus correct aanpakt. Indien ons immuunsysteem het virus effectief overwint zullen we vanaf dat moment immunoglobulines, ook wel antilichamen genoemd, produceren waardoor we vanaf nu niet meer opnieuw besmet kunnen worden en dus immuun geworden zijn.

(*) op 15 april: wereldwijd besmet: 2 miljoen mensen; doden 127.000 (noot redactie)

Effectieve immuunreactie

Het is cruciaal dat ons immuunsysteem op een adequate manier reageert als er een pathogeen, zoals een virus of een bacterie, ons lichaam binnendringt. In het geval van een virus zoals het Wuhan Coronavirus, opteert ons immuunsysteem om een reactie in gang te zetten die ook wel een Th1-reactie wordt genoemd. Met behulp van T-lymfocyten wordt er een zeer sterke ontsteking gecreëerd, zodat de cellen die geïnfiltreerd zijn met het virus gedood worden. Bij dergelijke immuunreacties komt veel kijken. Het is een complexe cascade van gebeurtenissen die idealiter leidt tot de dood van het pathogeen en het aanleggen van immunologisch geheugen zodat we in de toekomst beschermd zijn. Gezien het feit dat het nieuwe Coronavirus de longen infiltreert, snel repliceert en een massieve immuunreactie uitlokt, is het uitermate belangrijk dat deze immuunreactie succesvol is in het verslaan van het virus en dat deze reactie weer (op tijd) eindigt. Een overmatige immuunreactie die niet op tijd eindigt, kan nog veel meer schade veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen

Belangrijk is dus om ervoor te zorgen dat de immuunreactie effectief is. Wat kunt u inzetten?

Antivirale stoffen uit de natuur

De snelle replicatie van het virus kan worden afgeremd met antivirale stoffen. Een veelbelovende antivirale stof is Astragalus Membranaceus. Daarnaast kunnen breedspectrum antivirale middelen worden ingezet zoals Allium Sativum (knoflook), Sambucus, en Cordyceps.

Vitaminen, mineralen en vetzuren voor een optimale immuunreactie

De inname van voldoende vitamine C is erg belangrijk. Een vitamine C-tekort kan leiden tot een inadequaat functionerend immuunsysteem. Ook zink is van groot belang in het reguleren van de immuunreactie. Daarnaast zijn voldoende vitamine D en de vetzuren EPA en DHA noodzakelijk voor op tijd uitzetten van de immuunreactie zodat deze geen onnodige schade aanricht. Voldoende inname van vette vis, schaal- en schelpdieren of algen en eventuele aanvulling met suppletie is aan te raden. Vitamine D maken we aan onder invloed van de blootstelling aan zonlicht op onze huid.

Optimale werking van cortisol

Ook cortisol speelt een belangrijke rol in de immuunreactie en zorgt samen met vitamine D, EPA en DHA voor het op tijd beëindigen van de ontstekingsreactie. De lichaamseigen cortisolproductie en de gevoeligheid voor cortisol, en dus ook de werkzaamheid ervan, kunnen worden verbeterd via enkele eenvoudige leefstijltips:

• Zorg voor voldoende stress reducerende activiteiten zoals sporten, sauna, massage, meditatie, ademhalingsoefeningen die ontspanning brengen;
• Neem regelmatig een koude douche of ga in open water zwemmen. Een intense koude prikkel zorgt voor vergroting van cortisolgevoeligheid;
• Eet gevarieerd en voldoende vezels om de darmflora te optimaliseren (of gebruik pre- en probiotica): een gezonde darmflora zorgt voor een betere werkzaamheid van cortisol.

Tot slot

Het nieuwe Coronavirus houdt velen van ons bezig. We kunnen er preventief voor zorgen dat ons lichaam bestand is tegen een besmetting met dergelijk virus, zoals ook aan te raden is ter preventie van het griepvirus. Met behulp van een gezonde leefstijl, aangevuld met enkele stoffen uit de natuur die ons immuunsysteem een duwtje in de juiste richting geven, is ons lichaam beter bestand tegen virusinfecties, zoals het Coronavirus.

Bron: https://www.naturafoundation.nlCoronavirus : België heeft z’n exit strategie vastgelegd
24.04.2020


Privé Sauna Corona virus

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Regels blijven van kracht

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

• Het beperken van contacten tussen mensen;
• Het respecteren van veilige afstanden;
• Goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.

De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

• aanbevolen in de openbare ruimte,
• verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee "filters" krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen.

Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

• u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
• en het spitsuur te vermijden.

Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

• Voor de industrie en B2B-services
Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

• Voor de winkels en de horeca
Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

• Voor de gezondheidszorg
De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een "normale" manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

•Wat het dagelijkse leven betreft
Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

2. Fase 1 – b (11 mei)

• Voor de winkels
Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:
- de organisatie van het werk,
- de ontvangst van klanten,
- en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.
De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

• Voor het dagelijkse leven
We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

3. Fase 2 (18 mei)

• Voor de winkels
Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

• Op vlak van cultuur
De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

• Wat het dagelijkse leven betreft
Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

• Op vlak van onderwijs
De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.
Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:
• de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden.
• de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen.
• toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn,
• de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :
• De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
• Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.
De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.
Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.
Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.
Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.
Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen - , zullen een rol spelen.
Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

Bron: https://crisiscentrum.be/nl