Loading...
Sauna Sensations...

Algemeen:

Bij aankomst kan u zich omkleden in één apart voorziene kleedruimte. Hier zijn afsluitbare lockers met sleutel, alsook lavabo, spiegel, ontschminkingsdoekjes, haardroger, vochtige doekjes voorzien. Het is verboden zoals rugzakken en sporttassen, draagtassen, handtassen, ..mee te nemen naar onze privé unit. Indien u uw eigen handdoeken en eventueel persoonlijk spullen zoals een gsm, tablet meenmeent, kan u deze in uw handen dragen en meenemen naar de privé unit.

In onze privé unit staan tevens ook volgende producten ter beschikking zoals douchegel, shampoo, droge doekjes, vochtige toiletdoekjes,…

Het binnen complex is rookvrij. Weliswaar zijn er asbakken voorzien buiten op de tafel naast de jacuzzi.

U huurt de volledige unit af waarbij uw privacy wordt gegarandeerd; parkeerplaats is voorzien voor de deur.

Alle reservaties worden per e-mail of telefonisch gedaan en worden altijd via e-mail bevestigd. Tevens wordt er ook een voorschot gevraagd.

Sauna Sensations behoudt zich het recht voor personen te weigeren om welke reden ook.

Kinderen (jonger dan 18 jaar) dienen steeds onder toezicht van één of meerdere volwassenen te staan.

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Bij aankomst krijgt u een rondleiding met alle informatie over het gebruik van de faciliteiten.

Gelieve ongeveer 5 minuten voor het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn. De gereserveerde eindtijd blijft steeds behouden, ook indien u later bent aangekomen, dit om de nodige hygiëne voor de volgende klanten te kunnen garanderen.

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de faciliteiten. Sauna Sensations kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door het verkeerdelijk gebruik van de u beschikbaar gestelde faciliteiten. Sauna Sensations kan dientengevolge niet in gebreke gesteld worden.

Sauna Sensations is niet verantwoordelijk voor het verlies van goederen.

Instellingen van de apparatuur worden door de klant niet gewijzigd.

Wanneer er schade wordt toegebracht aan het complex bent u verplicht de schade te vergoeden. Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde complex niet meer 100% kan functioneren, zal er een schadevergoeding betaald moeten worden van 1.500 euro per dag.

Op het einde van de door u gehuurde periode dient u zich naar de receptie te begeven. Bij het laattijdig verlaten van het privé-gedeelte, rekenen wij 50 euro per 10 minuten aan.

Iedereen die een reservatie plaatst per email als telefonisch bij Sauna Sensations verklaard zich akkoord met onze huisregels

Bij voorkeur vragen wij u om naakt gebruikt te maken van ons complex. De waterkwaliteit wordt verstoord door het gebruik van textiel en het dragen van textiel draagt bij tot infectiegevaar.

De klanten zijn eraan gehouden geen verboden middelen, zoals drugs of dergelijke in ons complex binnen te brengen.

Sauna Sensations garandeert en respecteert de volledige privacy van zijn klanten. Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden of elders gepubliceerd.

Elk geschil tussen Sauna Sensations en de klant wordt beslecht volgens het Belgische recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Hasselt toe.

Sauna-unit:

Voor het in gebruik nemen van onze saunafaciliteiten dient u zich eerst te douchen.

Het is verboden om in ons complex producten toe te voegen aan sauna, jacuzzi of zwembad.

Het is verboden drank en of voeding te verbruiken in de sauna-cabine, alsook in de jacuzzi, alsook in het zwembad.

Er zijn voldoende banken, salon, tafel waar deze dranken en of voeding kunnen benuttigd worden.

Om hygiënische redenen is het verplicht om een handdoek onder u te leggen in de sauna en de relaxruimte.

Het gebruik van badslippers is verplicht.

Het is verboden te lopen, rennen binnen als buiten het sauna complex. Noch aan of rond de jacuzzi als aan het zwembad.

Gelieve de rust van onze buren en andere klanten in het gebouw te respecteren. Roepen, gillen of lawaai maken in het complex of relaxtuin/zwembad kan leiden tot verwijdering uit ons complex. Na 22 uur wordt de stilte aan het zwembad gerespecteerd.

Het is verboden eigen drank, voeding mee te nemen in ons privé complex, indien u deze regel overtreedt, zullen wij stopgeld van 25 euro aanrekenen.